Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder for køb af PwC’s trykte publikationer på denne shop.

Købsaftaler i shoppen indgås mellem dig og Cool Gray A/S, og PwC er alene
formidler heraf. Købsaftalen kan kun indgås på dansk.

Bestilling
Når du afgiver din bestilling her i shoppen, vil du med det samme og automatisk
modtage en ordrebekræftelse til den oplyste e-mailadresse.
Cool Gray A/S modtager dine bestillingsinformationer til brug for pakning og
forsendelse af de bestilte publikationer. Cool Gray videregiver dine
leveringsoplysninger til PwC til brug for statistik og analyse af brugeradfærd.
Der vil ikke blive videregivet kortoplysninger.


Priser
Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Leverings- og fragtomkostninger
er inkluderet i prisen.
Der ydes rabat til alle eksisterende PwC-kunder og studerende. Hvis der kan
opnås rabat vil denne allerede være fratrukket prisen, som vises på shoppen.

Betaling
Du kan betale med Dankort, VISA/Dankort, American Express og Mastercard.
Beløbet hæves først fra din konto,når publikationen afsendes fra Cool Gray A/S.
Betaling sker via DIBS og Nets, der er betalingsleverandører, og du pålægget
ikke noget kortgebyr i forbindelse med betalingen.

Levering
Cool Gray afsender din bestilling med Post Danmark senest 3-5 hverdage fra
ordremodtagelse. Pakning og forsendelse er gratis.

Fortrydelsesret
På publikationer ydes der 14 dages fortrydelsesret, regnet fra det tidspunkt,
hvor du modtog publikationen. Ønsker du at benytte denne fortrydelsesret, har
du pligt til at returnere publikationen i væsentlig samme stand som ved
modtagelsen. Du kan benytte fortrydelsesretten ved, at:
• nægte at modtage publikationen ved modtagelse
• returnere publikationen til Cool Gray A/S, Tonsbakken 12, 2740 Skovlunde,
ledsaget af ordrebekræftelsen og kvitteringen. Fragtudgiften ved at returnere
påhviler dig som afsender.
Såfremt det returnerede opfylder kravene ovenfor, refunderer Cool Gray det
indbetalte beløb inden 14 dage.

Reklamationsret
Du har 2 års reklamationsret. Såfremt du modtager en forkert publikation i
forhold til din bestilling, eller publikationen er beskadiget ved modtagelsen,
skal du reklamere inden en rimelig tid, efter du har konstateret manglen.
Reklamerer du inden 1 måned, anses reklamationen for at være rettidig.
Reklamationer skal meddeles Cool Gray på e-mail: pwc-shop@coolgray.dk. Ønsker
du at udnytte din reklamationsret, skal du sende eller aflevere publikationen
til Cool Gray A/S, Tonsbakken 12, 2740 Skovlunde. Cool Gray refunderer din
udgift til forsendelse, hvis Cool Gray har leveret en forkert eller beskadiget
publikation. Cool Gray forbeholder sig ret til at afhjælpe en mangel eller
ombytte publikationen til en mangelfri frem for at betale dig købesummen
tilbage.

Ansvarsfraskrivelse
Cool Gray A/S kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter
gældende relevant lovgivning. Eventuelle fejl i indhold af de solgte
publikationer kan Cool Gray A/S ikke drages til ansvar for, og et eventuelt
erstatningsansvar skal i den forbindelse rejses over for PwC og kan aldrig
overstige købsprisen af produktet.
I tilfælde af force majeure forbeholder Cool Gray A/S sig ret til helt eller
delvis at annullere købsaftalen eller udskyde leveringen. Under force majeure
henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade,
afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst
art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden
for Cool Gray A/S’ kontrol, og som påvirker Cool Gray A/S’ muligheder for at
opfylde sine leveringsforpligtelser, herunder også driftsmæssige forstyrrelser
hos betalingsleverandører.